Hoppa till innehåll

Turist mot nya mål efter omgörning

Postat av den

När Turist skulle göras om hade man redan från början bestämt sig för att tidningens AD Mårten Leo skulle ta fram den grafiska formen. Däremot ville man ha ett externt bollplank för den strategiska processen.

Jag höll i fem heldagsworkshops med redaktionen där vi tematiskt tog fram en strategisk grund för omgörningen:

  • Den nuvarande tidningens styrkor och svagheter
  • Tidningen som »produkt« (omfång, format, papper)
  • Kunskap om läsarna från TNS Sifo och medlemsundersökning
  • Varumärke: Tidningens ideal och värden
  • Vision
  • Förändringsagenda med problem–vision–lösning
  • Genomgång av struktur. Vilka delar fungerar och vilka bör vi lägga till?

Jag bidrog sedan med synpunkter på dummyarbetet. Den första utgåvan i ny form kom i september 2011.

För en liten redaktion är det oerhört givande att få den här typen av stöd i omgörningsarbetet. Det behövs kritiska ögon från utsidan för att ifrågasätta nya visioner och inrotade gamla självklarheter. Morten var en viktig katalysator som bidrog med energi och kunskap till omgörningen.

Chefredaktör Anders Tapper