Hoppa till innehåll

Varför ska en organisation lägga pengar på en medlemstidning?

Postat av den

På Fackförbundspressens dag 18 mars 2010 höll som sista punkt Alexander Armiento på ST Press en utmärkt utfrågning av Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen och Susanna Skarrie, chefredaktör på organisationens tidning Hem & Hyra. Tidningen kom med sin första utgåva i januari 2007 och ersatte Vår bostad (som samägdes med HSB och lades ner).

Barbro Engman:

 • När en tidning har funnits under en lång tid går resonemangen om vad man ska ha den till förlorade (Underförstått: då och då behöver man se över tidningens syften).
 • Det var ett smärtfritt beslut att Hem & Hyra skulle vara journalistisk och självständig. Diskussionerna uppstod först när den den första utgåvan kom ut.
 • Tidningen måste vara trovärdig, och för trovärdigheten krävs att den är självständig. Sedan tidningen startades har hon blivit ytterligare stärkt i den uppfattningen.
 • Det betyder mycket för organisationen att man vet att det man gör kan bli granskat av tidnignen. Det är en helt annan sak att bli utsatt för revisorerna på Ernst & Young. (Underförstått: man vill ogärna framstå i ofördelaktig dager i tidningen).
 • Uppslutningen kring tidningen har varit enormt stor, det är en populär tidning bland medlemmarna.
 • Barbro Engman är övertygad om att organisationen förlorat på att ha ett »reklamblad«.
 • Hon har sett som sin uppgift att försvara beslutet om en självständig tidning: Så här resonerade vi med beslutet, så här blev det, och det är bra (underförstått: en del skriverier som alla kanske inte gillar är positiva om man ser till helheten).

Susanna Skarrie:

 • Det är oerhört viktigt att ha en grundlig bild av läsarna.
 • Tidningen gör årligen dels Orvestokörningar och dels en läsvärdesmätning. Vid två tillfällen har man gjort trafikmätningar som ger en tydlig bild av vad det är läsarna egentligen läser, och hur det skiljer sig i förhållande till vad de uppger att de vill läsa om. Det kan finnas stora diskrepanser, exempelvis anger få att de vill läsa om kändisar, men när tidningen skriver om kändisar blir det oerhört läst.
 • Nyttan för läsarna är det enda övergripande syftet med tidningen. Det kan i överförd bemärkelse betyda att man skriver om saker som det lönar sig att veta, eller att tidningen bidrar till att få upp bostadspolitiska frågor på agendan i andra tidningar (Man kan fråga sig om det verkligen är att betrakta som nytta för läsarna, risken är att man tunnar ut begreppet nytta. Det handlar snarare om påverkansarbete eller PR, fast med redaktionella medel).
 • Det är viktigt att förhålla sig till ägaren som till andra källor, att man inte skaffar sig information (exempelvis på styrelsemöten och likande) som man inte kan använda sig av i tidningen.

Fler inlägg

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …

Nya nätverk till vintern 2023

Postat av den

Mina uppskattade nätverk får tillökning! Hör av dig om du eller någon du känner vill ha en propå med upplägget. Chefredaktörer på heldigitala titlar— Utmaningarna handlar till exempel om hur man når fram till läsarna via nyhetsbrev, sök och sociala medier. Vi kommer att prata om hela ekosystemet som behöver vara på plats kring en …