Integritetspolicy

Integritetspolicy för Starspace Design Agency AB.

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att marknadsföra, genomföra och leverera våra tjänster.

Vi samlar in data om dig när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, när du kontaktar oss på något sätt, när du interagerar med oss i sociala medier, när du träffar oss i ett sammanhang där vi marknadsför eller levererar våra tjänster.

I de fall vi tar emot personuppgifter från tredje part, exempelvis när vi gör en läsarundersökning på uppdrag av en kund, sparar vi personuppgifterna så länge de behövs för att genomföra uppdraget. Därefter raderas de hos oss.

Vi undviker att samla in personuppgifter som inte behövs för att fullgöra det åtagande vi har gentemot dig.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att personuppgifter inte ska komma i orätta händer. Exempelvis genom att lagra data i beprövade molntjänster som Dropbox och Google Drive.

I de fall vi måste hantera känslig personuppgifter, exempelvis i samband med konsultation i personalärenden, rekrytering och andra ärenden som kräver lagring av personuppgifter av omdömeskaraktär ska vi alltid överväga att lösenordsskydda filer där sådana uppgifter förekommer.

Suspects: Vi anser oss ha lagligt stöd för att samla in personuppgifter såsom namn, titel, arbetsgivare, mobilnummer, mejladress och liknande publikt tillgängliga uppgifter som ett led i vår marknadsföring. Sådan insamling ska endast innehålla publikt tillgänliga personuppgifter, exempelvis via arbetsgivarens/tidningens egen webbsida.

Prospects: I samband med att du är i kontakt med oss och för en diskussion om möjliga samarbeten lagrar vi personuppgifter som behövs för att dokumentera och följa upp kontakterna.

Kunder: När du är kund hos oss lagrar vi personuppgifter som behövs för att leverera tjänsten och för att kunna hålla kontakten under lång tid.

Tidigare kunder: Vi sparar personuppgifter under lång tid för att kunna återuppta kontakten. Dock ej längre än 7 hela kalenderår. Om vi inte haft någon kontakt under den tiden raderas personuppgifterna.

Enligt lag har du rätt att bli glömd. Om du önskar att få dina personuppgifter hos oss permanent raderade ber vi dig kontakta oss på info@starspace.se.

Ansvarig person är Morten Postrup, morten@starspace.se.