Hoppa till innehåll

Hej! Jag har många strängar på min lyra. Det är kul! Mest erfarenhet har jag av att leda förändringsprocesser på tidskrifter. Jag har lett omgörningar på ett 40-tal tidningar och skrivit böckerna »Journalistik och content marketing« samt »Så gör du om din tidning«.

Huvudsakliga projekttyper

  • Processledning vid omgörningar och förändringsprojekt på redaktioner
  • Nätverk
  • Kvalitativa målgruppsundersökningar
  • Rekrytering
  • Upphandling

Anställningar

  • Driver eget sedan 2007 under namnet Morten Postrup Consulting AB
  • Projektledare och VD på A4 2003–2006
  • Projektledare på Appelberg Publishing Agency 2001–2002
  • Projektledare på Magazine Design 1999–2001