Hoppa till innehåll

Strategi

Postat av den

Strategi är ett av konsulteriets verkliga buzzwords. Till det kan läggas att begreppet är missbrukat och gärna får en lätt parodisk klang. Desto viktigare att göra ett försök att ringa in begreppet.

Strategi innebär:

 • Att utifrån en analys av nuläge och givna förutsättningar skapa riktning för framtiden och en motiverad plan för kommande aktiviteter.
 • Att utarbeta en trolig bild av framtiden som baseras på solida kunskaper om nuet, på kvalificerade gissningar, på projektioner och motiverade antaganden.
 • Att skapa underlag för beslut som gör att allt man företar sig pekar i en given riktning.

Strategi för tidningar kan handla om:

 • Vilka är läsarna? Vilka är deras behov? Vilken situation befinner de sig i? Vilka problem kan vi hjälpa dem att lösa?
 • Vilka är tidningens intressenter? Läsarna, redaktionen, ägarna, annonsörerna, prenumeranterna – och fler?
 • Vilka är tidningens strategiska tillgångar?
 • Hur påverkas tidningen av skeenden i omvärlden?
 • Vilka svagheter har tidningen? När det gäller organisation? Innehåll? Presentation? Läsarkontakt?
 • Vilka problem och hot behöver beaktas?
 • Vad vill tidningen uppnå? Vad är det tidningen strävar efter?
 • Vilka mätbara mål har tidningen på kort och lång sikt?
 • Vilka åtgärder krävs på kort och lång sikt?

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …