Hoppa till innehåll

Strategi

Postat av den

Strategi är ett av konsulteriets verkliga buzzwords. Till det kan läggas att begreppet är missbrukat och gärna får en lätt parodisk klang. Desto viktigare att göra ett försök att ringa in begreppet.

Strategi innebär:

 • Att utifrån en analys av nuläge och givna förutsättningar skapa riktning för framtiden och en motiverad plan för kommande aktiviteter.
 • Att utarbeta en trolig bild av framtiden som baseras på solida kunskaper om nuet, på kvalificerade gissningar, på projektioner och motiverade antaganden.
 • Att skapa underlag för beslut som gör att allt man företar sig pekar i en given riktning.

Strategi för tidningar kan handla om:

 • Vilka är läsarna? Vilka är deras behov? Vilken situation befinner de sig i? Vilka problem kan vi hjälpa dem att lösa?
 • Vilka är tidningens intressenter? Läsarna, redaktionen, ägarna, annonsörerna, prenumeranterna – och fler?
 • Vilka är tidningens strategiska tillgångar?
 • Hur påverkas tidningen av skeenden i omvärlden?
 • Vilka svagheter har tidningen? När det gäller organisation? Innehåll? Presentation? Läsarkontakt?
 • Vilka problem och hot behöver beaktas?
 • Vad vill tidningen uppnå? Vad är det tidningen strävar efter?
 • Vilka mätbara mål har tidningen på kort och lång sikt?
 • Vilka åtgärder krävs på kort och lång sikt?

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …