Hoppa till innehåll

Vägval för tidningsägare

Postat av den

Som ägare och styrelse för en organisationsägd tidning ställs man inför principellt viktiga och strategiskt utmanande frågor. Styrelser består av lekmän som i allmänhet inte har fack-kunskap om tidningar, journalistik eller kommunikation – då kan det vara bra att ta in någon som har branschkunskap och som vet hur andra ägare av organisationstidningar brukar resonera. 

Jag erbjuder workshops och strategisk rådgivning för styrelser och tidningsägare som står inför frågor av typen: 

  • Vad ska vi ha vår tidning till? 
  • Hur ska man tänka som tidningsägare i dagens medielandskap?
  • Vad är skillnaden på journalistik och content marketing? 
  • Hur vet vi om våra medlemmar får vad de vill ha? 
  • Hur säkerställer vi att tidningen jobbar på ägarens uppdrag? 
  • Ska vi ha en anställd chefredaktör eller lägga ut produktionen externt? 

Jag håller dragningar på styrelsemöten, håller i strategiska workshops och bistår med utredningar och coachning för styrelser och ledningsgrupper. 

Med hjälp av Morten fick Tandläkarförbundets styrelse belyst ett antal principiellt viktiga frågor kring hur tidningar fungerar i nutidens medieklimat och hur man som ägare kan se på sin tidning. Tack vare detta kunde styrelsen komma vidare till väl underbyggda beslut.
/Christer Johansson, Tandläkartidningen

Fler inlägg

Sida lägger ner sin tidning – vad betyder det?

Postat av den

Sidas tidning OmVärlden befaras gå i graven, erfar Journalisten. Åtminstone i sin nuvarande självständiga form. Ska en myndighet verkligen finansiera journalistik som handlar om myndighetens eget verksamhetsområde? Ger inte det ett trovärdighetsproblem? Det är väl upp till de vanliga medierna att bevaka dessa frågor? Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Även om vi lever i …

Några tankar om organisationspressen

Postat av den

Vilka är organisationspressens utmaningar vad gäller fortsatt digitalisering? Jag skissade på en rapport om detta för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter, men mitt svar blev till slut att jag inte tror att det behövs någon rapport, utan snarare att man fortsätter att lyfta fram bra case. Men under mina samtal med ett tiotal personer kom det ändå …

Citat från nöjda nätverkare

Postat av den

Mina nätverk är uppskattade och ger både nytta och inspiration till deltagarna. Här är några exempel från deltagare: Värdefullt med ett nätverk som fokuserar på de frågor jag brottas med just nu. Bra att det finns utrymme att prata om såväl dagsaktuella ämnen som mer strategiska utvecklingsområden. Nätverket är en skön oas där man kan …