Hoppa till innehåll

Vägval för tidningsägare

Postat av den

Som ägare och styrelse för en organisationsägd tidning ställs man inför principellt viktiga och strategiskt utmanande frågor. Styrelser består av lekmän som i allmänhet inte har fack-kunskap om tidningar, journalistik eller kommunikation – då kan det vara bra att ta in någon som har branschkunskap och som vet hur andra ägare av organisationstidningar brukar resonera. 

Jag erbjuder workshops och strategisk rådgivning för styrelser och tidningsägare som står inför frågor av typen: 

  • Vad ska vi ha vår tidning till? 
  • Hur ska man tänka som tidningsägare i dagens medielandskap?
  • Vad är skillnaden på journalistik och content marketing? 
  • Hur vet vi om våra medlemmar får vad de vill ha? 
  • Hur säkerställer vi att tidningen jobbar på ägarens uppdrag? 
  • Ska vi ha en anställd chefredaktör eller lägga ut produktionen externt? 

Jag håller dragningar på styrelsemöten, håller i strategiska workshops och bistår med utredningar och coachning för styrelser och ledningsgrupper. 

Med hjälp av Morten fick Tandläkarförbundets styrelse belyst ett antal principiellt viktiga frågor kring hur tidningar fungerar i nutidens medieklimat och hur man som ägare kan se på sin tidning. Tack vare detta kunde styrelsen komma vidare till väl underbyggda beslut.
/Christer Johansson, Tandläkartidningen

Fler inlägg

Nätverket för redaktionschefer söker nya deltagare

Postat av den

Nu söker jag nya deltagare till mina två nätverk för redaktionschefer på tidskrifter och motsvarande. Min ambition är att skapa välfungerande grupper av proffs som kommit en bra bit i karriären och inte längre självklart kan utvecklas genom kurser eller utbildningar. I nätverken utbyter vi erfarenheter med andra i en liknande situation och hjälps åt …

Uppsala studentkår kör i diket med nedläggning av Ergo

Postat av den

Uppsla studentkårs styrelse planerar att lägga ned sin egen tidning Ergo. Knasigt. Argumenten för beslutet verkar variera. Dels att kårens ekonomi är så körd i botten att beslutet är nödvändigt. Dels att man tycker att tidningen är omöjlig att styra och i stället gör en ”satsning” på kommunikatörer. Vilket i så fall inte är en …

Råd om redaktionsråd

Postat av den

Låt oss vara realistiska. Det är inte lätt att få till ett bra redaktionsråd. Det finns goda exempel – men alltför ofta slutar äventyret i diket. Tyvärr. Och jag vet inte om jag kan bidra med en formel för hur man ska lyckas, däremot kan jag rada upp en hel del fallgropar som man bör …