Hoppa till innehåll

Råd & Rön lyfter fram innehållet med redesign

Postat av den

Råd & Rön är en av Sveriges mest kända och respekterade tidskrifter. Råd & Rön är dessutom ett av Sveriges starkaste konsumentvarumärken, alla kategorier.

Men. Tidningen har uppfattats som lite tråkig och gammaldags. Under 2010 gjordes tidningen om av mig och tidningsformgivaren Åsa Widén på Kate.

Jag fick i uppdrag att leda redaktionen genom en strategisk process. Genom hela projektet samarbetade jag med Åsa Widén som tog fram tidningens nya form. Åsa och jag har gjort ett antal omgörningar tillsammans såsom Mobil, Arbetsmarknaden och Option (på Magazine) samt Civilekonomen, Fastighetsvärlden, Travronden, Hälsa och Arbetsliv (på A4).

Några hållpunkter från processen:

  • Det strategiska arbetet gjordes i seminarieform tillsammans med redaktionsledning och/eller redaktionen där vi tematiskt mejslade fram en grund för tidningen att stå på.
  • Åsa och jag gjorde en tidningsgenomgång av den gamla formen som vi presenterade efter att redaktionen tillsammans med oss gjort sin egen analys av vad som var bra och mindre bra med tidningen.
  • Vi arbetade sedan utifrån ett antal grundläggande insikter om formen: Långa texter, jämntjockt på sidorna, svaga bilder, ej lustfyllt, tar ej ut svängarna.
  • Vi tog fram nyckelord för den nya tidningen för att skapa samsyn på redaktionen och för att ha ledord för formarbetet.
  • Vi diskuterade läsarna, vad det är i tidningen som skapar värde för läsarna, vilka drivkrafter som gör att man läser och prenumererar på tidningen. Redaktionen pratade med ett antal läsare om hur de gör när de förbereder köp av större saker.
  • Vi utgick också från en analys av två olika generationer av läsare: Dels de som blev prenumeranter för några decennier sedan och fortfarande är trogna, dels de som nu bildar familj, skaffar barn och är i behov av att köpa tvättmaskin.
  • Tidningen vilar tungt på sin trovärdighet som är nödvändig för tidningen ska fungera. Men i en del fall kunde vi konstatera att trovärdigheten gått överstyr. Därför ställde vi oss frågan hur tidningen kan bli mer lustfylld utan att inkräkta på trovärdigheten.
  • Det strategiska arbetet resulterade i ett kortfattat strategidokument som förankrades på redaktionen.

Åsa Widén på Kate gjorde som sagt den grafiska formen. Den nya tidningen känns modern, tillgänglig och apititlig. Den använder en rad klassiska magasinsgrepp för att nå fram till läsaren. Den nya formen gör så att tidningens innehåll lyfts fram på ett bra sätt, tidningen säljer så att säga sig själv. Det visuella har blivit mycket viktigare i den nya formen.

Det var givande att göra en noggrann analys och genomgång av tidningens uppdrag, innehåll och målgrupp. Jag kom på styrkor och svagheter hos tidningen som jag tidigare inte var medveten om. Analysen gjorde det enklare att fatta beslut om påtagliga förändringar. Omgörningen har fått positivt gensvar från våra läsare och andelen som förnyar sin prenumeration har ökat.

Carina Lundgren, chefredaktör